Polska Oaza im św. Jana Pawła II w Medziugorju

O Oazie

Polska Oaza to miejsce spotkań, modlitwy oraz pomocy polskim pielgrzymom bardzo licznie przybywającym do tego miejsca z Polski i całego świata. Działają w niej osoby świeckie na zasadzie wolontariatu. „Katechizm Kościoła Katolickiego” przewodzi naszej posłudze:

 

KKK 901 "Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają"

(Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 34; por. 10).

 

Patronem domu jest, bł. Jan Paweł II, Papież Pielgrzym, dlatego działanie, które jest służbą życiu, opieramy na Jego encyklice: „Evangelium vitae – O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

( 25 marca 1995 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego):

 

: „ Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać” (Ev. vitae 39)

Bł. Jan Paweł II w dniu 17 sierpnia 2002 roku, w Krakowie – Łagiewnikach, zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. W „Dzienniczku” św. S. Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa, które pragniemy naśladować i wypełniać służąc życiu, aby miłosierdzie czynić zawsze, słowem, czynem lub modlitwą.

Szczególną służbą życiu jest obrona tych najmniejszych, dzieci poczętych, nienarodzonych. W kontakcie z Centrum Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Górze krzewiona jest modlitwa za dzieci, którym grozi zabicie, a którego skutki dotykają przede wszystkim matek tych dzieci.

W Godzinie Miłosierdzia modlimy się wspólnie w intencjach dotyczących naszego życia, dojrzewa tutaj modlitwa ekspiacyjna za niszczenie życia, pragnienie, aby dziękując Bogu Ojcu za życie, jednocześnie wynagradzać za wszelkie niszczenie życia na świecie jak: aborcja, eutanazja, antykoncepcja, wojny, mord, samobójstwa, ateizm, niszczenie środowiska naturalnego i inne. Szczególnie otaczamy modlitwą matki cierpiące po aborcji.

Kalendarium

Regulamin  

Powitanie

Miły Gościu tego domu
Bądź radosny, uśmiechnięty
I zaśpiewaj razem z nami
Tę piosenkę ulubioną
Przez drogiego nam Patrona
Jana Pawła – tak bliskiego
Niech popłyną słowa pieśni
Czułe, tęskne i ojczyste
W szumie wiatru, w liściach, deszczu
Na tej ziemi, gdzie z Wysoka
Schodzi do nas Matka Boża
Uczy kochać i przebaczać,
I prowadzi nas do Syna
„Pokój, pokój ”– do piosenki
Przenikają wciąż Jej słowa
A wiatr śpiewa – już nie obcy -
I my razem gromkim głosem
TOTUS TUUS
Matko Nasza
Niech się stanie wola Nieba

(Medziugorje, 21 kwietnia 2012r. W.M.K.)

 

 

Hymn Polskiej Oazy


to piosenka, którą śpiewali Polacy na spotkaniach z Papieżem Pielgrzymem w różnych stronach świata, kolorowa i piękna, treścią nawiązująca do orędzi Matki Bożej
i przypominająca nam piękno stworzenia Dawcy Życia.

Polskie Kwiaty

Ukochany nasz Patronie, chociaż teraz już serce Twe nie tęskni, bo TAM gdzie jesteś jest najpiękniej, zaśpiewaj i bądź nami...

Śpiewa Ci obcy wiatr
Zachwyca piękny świat
A serce tęskni
Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom
Tam jest najpiękniej

Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Żeby tak jeszcze raz
Ujrzeć ojczysty las
Pola i łąki
I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki

Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Śpiewa Ci obcy wiatr
Tułaczy los Cię gna
Hen gdzieś po świecie
Zabierz ze sobą w świat
Zabierz z ojczystych stron
Mały bukiecik

Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów
Stokrotek, fiołków , kaczeńców i maków...
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Bo najpiękniejsze..., Weź z tą piosenką...

© Polska Oaza w Medziugorju