Polska Oaza im św. Jana Pawła II w Medziugorju

MEDZIUGORJE - SZKOŁA MARYI


Matka Boża w koronie z gwiazd

Medziugorje jest  „Szkołą Maryi”, gdzie poprzez Orędzia, które nam daje, przypomina nam odwieczne prawdy Boga, przede wszystkim Jego miłość do nas. Uczy nas modlić się i kochać Boga w prosty, ciepły , matczyny sposób, ciągle na nowo, przestrzegając przed grzechem i złem. Jest Matką Życia i naszą matką. Jest naszą Przewodniczką w służbie życiu. Dziękujemy Jej za to.


 

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.04.1997
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, aby wasze życie było związane z Bogiem Stwórcą, gdyż tylko wtedy nabierze ono sensu i zrozumiecie, że Bóg jest miłością. Bóg wysyła mnie do was z miłości, abym pomogła wam pojąć, że bez Niego nie ma przyszłości ani radości, a przede wszystkim nie ma zbawiania wiecznego. Drogie dzieci, wzywam was, abyście porzucili grzech i modlili się nieustannie, abyście przez modlitwę rozpoznawali sens swojego życia. Bóg udziela się temu, kto Go poszukuje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
 

Orędzie Matki Bożej z dnia 25.08.1999
„Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was byście w barwach przyrody wysławiali Boga Stworzyciela. On nawet przez najmniejszy kwiat mówi o swoim pięknie i głębi miłości, z której was stworzył. Drogie dzieci, niech modlitwa wypływa z waszego serca niczym świeża woda ze źródła. Niech łany zboża mówią wam o miłosierdziu Bożym wobec każdego stworzenia. Dlatego odnówcie modlitwę dziękczynienia za wszystko, co daje wam Bóg. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

AVE MARYJA!

Piękne oredzie Matki Bożej dane widzącej Mirjanie na górze Objawień Podbdro,

w dniu 2. listopada 2013 roku :

„Drogie dzieci, ponownie, po macierzyńsku, wzywam was, abyście miłowali; abyście nieustannie modlili się o dar miłości i abyście umiłowali Ojca Niebieskiego ponad wszystko. Kiedy Go umiłujecie, będziecie miłować siebie i bliźniego swego. Tego nie można od siebie oddzielić. Ojciec Niebieski jest w każdym człowieku, kocha każdego człowieka i każdego człowieka wzywa po imieniu. Tak więc, drogie dzieci, na modlitwie wsłuchujcie się w wolę Ojca Niebieskiego. Rozmawiajcie z Nim. Nawiążcie osobisty kontakt z Ojcem, który jeszcze bardziej pogłębi relacje pomiędzy wami, we wspólnocie moich dzieci, moich apostołów. Jako Matka pragnę, abyście przez miłość do Ojca Niebieskiego wyrośli ponad próżność tego świata i pomogli innym stopniowo poznawać Ojca Niebieskiego i zbliżać się do Niego. Moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się o dar miłości, gdyż mój Syn jest miłością. Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli ku wam miłość, jaką Syn mój miał i okazał ją oddając swoje życie za zbawienie wasze. Dziękuję wam”.

Powitanie

Miły Gościu tego domu
Bądź radosny, uśmiechnięty
I zaśpiewaj razem z nami
Tę piosenkę ulubioną
Przez drogiego nam Patrona
Jana Pawła – tak bliskiego
Niech popłyną słowa pieśni
Czułe, tęskne i ojczyste
W szumie wiatru, w liściach, deszczu
Na tej ziemi, gdzie z Wysoka
Schodzi do nas Matka Boża
Uczy kochać i przebaczać,
I prowadzi nas do Syna
„Pokój, pokój ”– do piosenki
Przenikają wciąż Jej słowa
A wiatr śpiewa – już nie obcy -
I my razem gromkim głosem
TOTUS TUUS
Matko Nasza
Niech się stanie wola Nieba

(Medziugorje, 21 kwietnia 2012r. W.M.K.)

 

 

Hymn Polskiej Oazy


to piosenka, którą śpiewali Polacy na spotkaniach z Papieżem Pielgrzymem w różnych stronach świata, kolorowa i piękna, treścią nawiązująca do orędzi Matki Bożej
i przypominająca nam piękno stworzenia Dawcy Życia.

Polskie Kwiaty

Ukochany nasz Patronie, chociaż teraz już serce Twe nie tęskni, bo TAM gdzie jesteś jest najpiękniej, zaśpiewaj i bądź nami...

Śpiewa Ci obcy wiatr
Zachwyca piękny świat
A serce tęskni
Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom
Tam jest najpiękniej

Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Żeby tak jeszcze raz
Ujrzeć ojczysty las
Pola i łąki
I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki

Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Śpiewa Ci obcy wiatr
Tułaczy los Cię gna
Hen gdzieś po świecie
Zabierz ze sobą w świat
Zabierz z ojczystych stron
Mały bukiecik

Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów
Stokrotek, fiołków , kaczeńców i maków...
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Bo najpiękniejsze..., Weź z tą piosenką...

© Polska Oaza w Medziugorju