Polska Oaza im św. Jana Pawła II w Medziugorju

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 

Jest

- modlitwą w obronie poczętego życia

- osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu

- pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

 

Duchowa Adopcja jest spełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolnośc narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki...).

 

 

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy

w obronie nienarodzonych, ( ja ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ....................

w Święto/Uroczystość.................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome,

aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedlie i prawe życie po urodzeniu.

 

Postanawiam:

- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

- przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia

...............................................................................

...............................................................................

 

 

                                                          

Modlitwa codzienna        

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,

która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa,

 człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen

Powitanie

Miły Gościu tego domu
Bądź radosny, uśmiechnięty
I zaśpiewaj razem z nami
Tę piosenkę ulubioną
Przez drogiego nam Patrona
Jana Pawła – tak bliskiego
Niech popłyną słowa pieśni
Czułe, tęskne i ojczyste
W szumie wiatru, w liściach, deszczu
Na tej ziemi, gdzie z Wysoka
Schodzi do nas Matka Boża
Uczy kochać i przebaczać,
I prowadzi nas do Syna
„Pokój, pokój ”– do piosenki
Przenikają wciąż Jej słowa
A wiatr śpiewa – już nie obcy -
I my razem gromkim głosem
TOTUS TUUS
Matko Nasza
Niech się stanie wola Nieba

(Medziugorje, 21 kwietnia 2012r. W.M.K.)

 

 

Hymn Polskiej Oazy


to piosenka, którą śpiewali Polacy na spotkaniach z Papieżem Pielgrzymem w różnych stronach świata, kolorowa i piękna, treścią nawiązująca do orędzi Matki Bożej
i przypominająca nam piękno stworzenia Dawcy Życia.

Polskie Kwiaty

Ukochany nasz Patronie, chociaż teraz już serce Twe nie tęskni, bo TAM gdzie jesteś jest najpiękniej, zaśpiewaj i bądź nami...

Śpiewa Ci obcy wiatr
Zachwyca piękny świat
A serce tęskni
Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom
Tam jest najpiękniej

Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Żeby tak jeszcze raz
Ujrzeć ojczysty las
Pola i łąki
I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki

Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Śpiewa Ci obcy wiatr
Tułaczy los Cię gna
Hen gdzieś po świecie
Zabierz ze sobą w świat
Zabierz z ojczystych stron
Mały bukiecik

Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów
Stokrotek, fiołków , kaczeńców i maków...
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Bo najpiękniejsze..., Weź z tą piosenką...

© Polska Oaza w Medziugorju