Polska Oaza im św. Jana Pawła II w Medziugorju

BÓG OJCIEC

Obraz Boga Ojca umieszczony na stronie jest wg opisu s. Eugenii Ravasio z poniżej opisanego objawienia.


Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci

To tytuł książki o objawieniu Boga Ojca siostrze Eugenii Ravasio

Imprimatur: Petrus Canisius van Lierde Vic. Generalis e Vic. Civitatis Vaticanae, Rzym, 13 marca 1989

 

01 lipca 1932, w Święto Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec objawił się s. Eugenii przybierając postawę zwykłego człowieka i podyktował jej przesłanie do Swoich dzieci.

Bóg Ojciec: "Wybrałem ten dzień na rozpoczęcie Mojego dzieła wśród ludzi, bowiem jest to Święto Przenajdroższej Krwi Mojego Syna Jezusa. Zamierzam zanurzyć w tej Krwi dzieło, które zaczynam, aby przyniosło wielkie owoce w całej ludzkości."

(...) " Przychodzę do was dwoma drogami : poprzez KRZYŻ i EUCHARYSTIĘ!

KRZYŻ jest Moją drogą zstępowania ku Moim dzieciom. Sprawiłem, że przez niego Mój Syn was odkupił. Dla was Krzyż jest drogą dojścia do Mego Syna, a przez Mojego Syna - do Mnie. Bez niego nigdy nie moglibyście przyjść do Mnie, człowiek bowiem ściągnął na siebie przez grzech karę rozłąki z Bogiem.

W EUCHARYSTII przebywam między wami jak ojciec w swojej rodzinie. Chciałem, żeby Mój Syn ustanowił Eucharystię, aby z każdego tabernakulum uczynić skarbiec Moich Łask, Moich Bogactw i Mojej Miłości, aby dać je ludziom, Moim dzieciom.

Sprawiam, że tymi dwiema drogami nieustannie zstępuje Moja Potęga oraz Moje niezmierzone Miłosierdzie.


(...) przychodzę do was także przez Mojego DUCHA ŚWIĘTEGO, aby być wśród was. Dzieło Trzeciej Osoby Mojego Bóstwa dokonuje się bez rozgłosu i człowiek często Go nie dostrzega. Dla Mnie jednak jest to bardzo odpowiedni sposób umożliwiający Mi przebywanie nie tylko w tabernakulum, ale również w duszach wszystkich, którzy znajdują się w stanie łaski. W nich ustawiam Mój Tron i tam zawsze przebywam jak prawdziwy Ojciec, który kocha, chroni i pomaga swemu dziecku. Nikt nie może pojąć radości, jaką odczuwam, kiedy jestem sam na sam z duszą. Nikt jeszcze nie zrozumiał bezmiernych pragnień Mego Serca Boga Ojca:

Pragnę być  znanym, kochanym i czczonym przez wszystkich ludzi, sprawiedliwych i grzeszników.
Są to trzy wyrazy  hołdu, którego pragnę doznawać od każdego człowieka, jestem bowiem zawsze miłosierny i dobry, nawet wobec największych grzeszników. "

Obraz Boga Ojca, który Bóg dał poznać s. Eugenii powinien być w każdej rodzinie na widocznym miejscu.

"Chcę, aby w ten sposób każda rodzina oddała się pod Moją szczególną opiekę, by móc Mnie łatwiej obdarzać czcią. "                    
  

W powyższym urywku z tej książki, Bóg Ojciec pragnie, aby być znanym, kochanym i czczonym przez wszystkich ludzi, sprawiedliwych i grzeszników.

Dodajmy więc jeszcze pragnienia naszych serc, aby był również nieustannie przepraszany za niszczenie życia na ziemi w modlitwie ekspiacyjnej, szczególnie podczas wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.GLORIA PATRI !

Powitanie

Miły Gościu tego domu
Bądź radosny, uśmiechnięty
I zaśpiewaj razem z nami
Tę piosenkę ulubioną
Przez drogiego nam Patrona
Jana Pawła – tak bliskiego
Niech popłyną słowa pieśni
Czułe, tęskne i ojczyste
W szumie wiatru, w liściach, deszczu
Na tej ziemi, gdzie z Wysoka
Schodzi do nas Matka Boża
Uczy kochać i przebaczać,
I prowadzi nas do Syna
„Pokój, pokój ”– do piosenki
Przenikają wciąż Jej słowa
A wiatr śpiewa – już nie obcy -
I my razem gromkim głosem
TOTUS TUUS
Matko Nasza
Niech się stanie wola Nieba

(Medziugorje, 21 kwietnia 2012r. W.M.K.)

 

 

Hymn Polskiej Oazy


to piosenka, którą śpiewali Polacy na spotkaniach z Papieżem Pielgrzymem w różnych stronach świata, kolorowa i piękna, treścią nawiązująca do orędzi Matki Bożej
i przypominająca nam piękno stworzenia Dawcy Życia.

Polskie Kwiaty

Ukochany nasz Patronie, chociaż teraz już serce Twe nie tęskni, bo TAM gdzie jesteś jest najpiękniej, zaśpiewaj i bądź nami...

Śpiewa Ci obcy wiatr
Zachwyca piękny świat
A serce tęskni
Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom
Tam jest najpiękniej

Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Żeby tak jeszcze raz
Ujrzeć ojczysty las
Pola i łąki
I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki

Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Śpiewa Ci obcy wiatr
Tułaczy los Cię gna
Hen gdzieś po świecie
Zabierz ze sobą w świat
Zabierz z ojczystych stron
Mały bukiecik

Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów
Stokrotek, fiołków , kaczeńców i maków...
Pod polskim niebem,
w szczerym polu wyrosły

Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Bo najpiękniejsze..., Weź z tą piosenką...

© Polska Oaza w Medziugorju